Gökhan Kopuz / Kopuz Grup Yön. Kurulu Başkanı
Girişimci, yenilikçi ve her zaman başarı hedefleyen, hayatta tecrübe kazanmak için kesinlikle çalışmak gerektiğini her defasında dile getiren, ulaşım, inşaat, tekstil ve gıda sektörlerinde kendine yer edinmiş genç girişimci...
(532) 111 44 66
Küçük Çamlıca Mh. Filiz Sk. Korkmaz Apt. No:6 Daire 1
Gökhan Kopuz Kamu’nun nesi var? Özel’in sesi var!

Kamu’nun nesi var? Özel’in sesi var!

Özelleştirmeyi; Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kesime kiralanması, mal ya da hizmetlerin üretim ve dağıtımını sağlamak üzere özel sektöre aktarılması, imtiyaz verilmesi, yönetimlerin özel kesime devri, kamusal tekelin ve tek fiyat sisteminin kırılması olarak tanımlayabiliriz.

Devletlerin ekonomilerine katkı sağlamak adeta can suyu niteliğinde olan özel girişimcilik için çok önemlidir. Özelleştirme uygulamaları, 1970’li yıllardan itibaren dünya gündemine girmiş ve çeşitli tepkiler almıştı.

Adam Smith’in teorilerine dayanan her şeyin oluruna bırakılmasını savunan bu “laissez-faire” görüşü aşırı olsa da; Kamu & Özel girişimlerin eşgüdümlü olarak çalışması çok önemlidir.

Özel girişimciliği ve teşebbüsleri ‘’ Vahşi Kapitalizm ‘’ olarak görmek son derece haksız bir düşünce olacaktır çünkü; her yatırımı, işlemi, yönetimi devletten beklemek ahmaklık olacaktır.

Her alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da tek bir gücün hakim olması ve yönetimi diktatoryadan başka bir şey değildir.

Türkiye’de özelleştirme kavramını ilk defa 1980li yılların başında, o dönem başbakan olan Turgut

Özal’dan duyulmuştu. Özelleştirme politikaları bu dönemde ivme kazanmış ve Türkiye dünya pazarında, rekabetinde yerini almaya başlamıştı.

Günümüzde özelleştirmeler hızlı bir şekilde devam ediyor; devletin ‘’ Yap, İşlet, Devret ‘’ politikası son derece olumlu bir hava estirmiştir. Devlet özelleştirmeden elde ettiği ekonomik gelir ile neredeyse 100 yıldır düşünülen ama bir türlü hayata geçirilemeyen İstanbul Metro Projesini (Halkalı-Gebze) bitirmek üzere.

TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları), demiryolunda tekel durumunda ve her yere ulaşımda, hizmet sağlamada ciddi sıkıntılar çekmektedir. Kesinlikle kapasitesinin altında olan TCDD sağlıklı özelleştirme politikaları ve projeleri ile özellikle yerel sermaye gruplarına devredilerek, reforme edilmelidir.

Yerel sermayenin ülke içinde kalması ve değerlendirilmesi son derece önemli bir ekonomik olgudur, yurt dışından gelen yatırımlar kadar önemlidir.

Geçtiğimiz günlerde otoyol, köprüler ve ilgili tesislerin 25 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirmesine yönelik ihale” sonuçlandı. İhalede Koç Holding, merkezi Malezya’da bulunan otoyol işletmecisi UEM Group Berhad ve Yıldız Holding’e bağlı Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den oluşan Ortak Girişim Grubu en yüksek teklifi verdi ve 25 yıllık işletme hakkını aldı. Böylelikle hem yerli sermaye hem de devlet kazanmış oluyor.

Devlet kendisi her şeye yetişemediği gibi kurum ve kuruluşları çağın gereklerine göre modernize edemiyor, çalışan kadrolarını dinamikleştiremiyor bu da beraberinde ekonomik dar boğaza yol açıyor.

Dünya’da özelleştirme örneklerine baktığımızda gelişmiş ülkelerin hepsinde belirli bir özelleştirme standardını yakaladıklarını görürüz.

Abd, İngiltere, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkeler, KİT’lerin tekel statüsünü kaldırmak ve serbest rekabet ortamında faaliyet göstermelerini sağlamak suretiyle ekonomideki rekabeti ve verimliliği arttırmak adına özel girişimciliğin önünü açmışlardır buna mukabil kalkınma süreci hızlanmıştır.

Doğu Avrupa Ülkeleri(Bulgaristan, Romanya, Polonya vb.) ve Gelişmekte olan ülkeler (Brezilya, Arjantin, Meksika ve Türkiye) özel sektörün önemini yeni yeni anlamışlar ve KİT’leri özel sektöre kaydırmaya ve ekonomiyi çeşitlendirmeye başlamışlardır. Bununla birlikte özelleştirmeyi sağlıklı ve akılcı yürüten, yöneten ülkelerde gözle görülür bir gelişim süreci ivme kazanmıştır.

Bazı çevrelerin liberal ve kapitalist devletlerin başında gördüğü Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda dünyanın en büyük sosyal devletidir. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel girişimciliği dengeli dağıtılırsanız muasır medeniyetler seviyesine çıkmanız kaçınılmaz olacaktır.

 

Gökhan KOPUZ

Yorumlar Kapalı.